TrygFondens druknestatistikker

TrygFondens nationale druknestatistik giver et fuldstændigt billede af druknedødsfald i Danmark. Rapporten er udarbejdet for TrygFonden af Statens Institut for Folkesundhed, SDU som har baseret analyserne på oplysninger fra Dødsårsagsregisteret og en manuel gennemgang af dødsattester. Endvidere er der anvendt information fra relevante rapporter og interessenter.

Rapporten ser på udviklingen i drukninger fra 1970-2012 med særligt fokus på perioden 2001-2012. Rapporten rækker frem til 2012, hvor Dødsårsagsregistret aktuelt er opdateret.

I 2009, da druknestatistikken udkom for første gang inkluderede den alene drukninger der havde døden til følge. Fra 2010 er druknestatistikken blevet udvidet med en opgørelse over, hvor mange personer der bliver behandlet på et sygehus som følge af en drukneulykke.

Statistikken, der bliver opdateret hvert år, viser hvem der drukner og hvor drukningerne finder sted. TrygFondens Nationale Druknestatistik er et vigtigt redskab i arbejdet for at forebygge drukneulykker i Danmark.